کانتینر دست دوم

کانتینر دست دوم – کانتینر مستعمل – کانتینر کارکرده – کانتینر دست دو – کانتینر دست ۲ – کانتینر بیست فوت دست دوم – کانتینر چهل فوت مستعمل – کانتینر ۲۰ فوت کارکرده – کانتینر ۶ متری دست دو – کانتینر ۱۲ متری دست ۲ – کانتینر چادری دست دوم – کانتینر بدون سقف مستعمل – کانتینر بی سقف کارکرده – کانتینر روباز دست دو – کانتینر اپن تاپ دست ۲ – کانتینر open top دست دوم – کانتینر یخچالی مستعمل – کانتینر یخچالدار کارکرده – کانتینر بغل بازشو دست دو – کانتینر تمیز دست ۲ – کانتینر شناسنامه دار دست دوم – کانتینر حمل بار مستعمل – کانتینر برگه مرخصی دار کارکرده – کانتینر های کیوب دست دو – کانتینر ارتفاع بلند دست ۲ و ….


برای مشاهده مشخصات ، قیمت و نحوه خرید محصولات زیر بر روی آنها کلیک کنید.


کانتینر دست دوم 6 متری

کانتینر دست دوم ۶ متری

کانتینر دست دوم 12 متری

کانتینر دست دوم ۱۲ متری

کانتینر دست دوم چادری (open top)

کانتینر دست دوم چادری (open top)